VT3-GÖRSEL MUAYENE SEVİYE 3 EĞİTİMİ

Amaç ve kapsam:

Bu eğitim parça yüzeyleri ile ilgili kalite sapmalarının değerlendirilmesi konusundaki bilgiler
derinleştirilmektedir. Büyüteç, mikroskop, endoskop gibi optik araç ve gereçlerin özellikleri
kullanımları ve bu araç ve gereçlerin ilgili standartlar çerçevesinde kontrolü hakkında detay
bilgiler verilmektedir. Görsel muayene prosedürü hazırlanması ve görsel muayene planı
öğretilmektedir.

Görsel Muayene Seviye 3 Eğitimi kapsamı:

  • Görsel muayenenin fiziksel temel prensipleri
  • Standart görsel muayene teknikleri
  • Görsel muayenede detayın tanınması
  • Görsel muayene cihazları ve yardımcı optik araç ve gereçler
  • Görsel muayenede değerlendirme teknikleri
  • Görsel muayene sistemlerinin gözetimi ve kontrolü
  • Görsel muayene uygulama teknikleri ve özel optik yöntemler
  • Görsel muayene için EN ISO standartları
  • Görsel muayene prosedürünün hazırlanması – Görsel muayene planı

Eğitim süresi

VT3 eğitimi: 32 saat
VT3 Sınavı:1 gün

Katılım ile ilgili koşullar:

Mühendis veya eşdeğer teknik eğitim almış VT2 sertifikasına sahip personel VT3 programın katılabilir.

VT2 sertifikasına sahip olmayan katılımcıların direkt VT3 eğitimine girebilmeleri için VT1 ve VT2
eğitimlerini almaları, VT3 sınavının yanı sıra VT2 pratik sınavını yapmaları gerekmektedir.
Bu personelin seviye 3 sertifikası alabilmesi için Basic (Temel) Eğitimi alması ve Basic
(Temel)sınavında başarılı olması gerekir.

DÖKÜMANLAR

Seviye 1, Seviye 2, Seviye 3 tahribatsız muayene ve Annex C2 - SECTOR A3 Bolt-On-Exam eğitimleri için ön başvuru formlarını bu sayfadan indirebilirsiniz.

SAYFAYA GİT

EĞİTMENLERİMİZ

NON NDT Bünyesindeki eğitmenlerimizin listesini yöntem ve seviye bilgilerini bu sayfadan kontrol edebilirsiniz.

EĞİTMENLERİMİZİ TANIYIN

EĞİTİM TAKVİMİ

2023 yılı eğitim programları takvimine ve ücretlendirme bilgilerine bu sayfa üzerinden erişelebilirsiniz ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TAKVİMİ İNCELE