RT3-RADYOGRAFİK MUAYENE SEVİYE 3 EĞİTİMİ

Amaç ve kapsam:

Eğitim, katılımcıların radyografik muayene konusundaki bilgilerini derinleştirmeye yöneliktir.
Standart teknikler, cihaz ve görüntü kalitesi kontrolleri, çeşitli özel teknikler kapsamlı
işlenmektedir. Kaynak dikişleri, döküm parçalar ve kaynaklı borularla ilgili kural ve standartların
kapsamları detaylı olarak incelenmektedir. Prosedür hazırlanması öğretilmektedir.

Radyografik Muayene Seviye 3 Eğitimi Kapsamı:

 • Fiziksel temel bilgiler
 • Standart radyografik muayene teknikleri
 • Teknik ışınım kaynakları
 • Dijital radyografi teknikleri
 • Filmlerin değerlendirilmesi
 • Cihaz- ve görüntü kalitesi kontrolü
 • Özel teknikler
 • Kaynak dikişlerinin radyografik muayenesi için standartlar
 • Döküm parçaların radyografik muayenesi için standartlar
 • Boruların radyografik muayenesi için standartlar
 • Prosedür hazırlanması

Eğitim süresi

RT3 eğitim: 40 saat
RT3 sınavı:1 gün
RT2 sertifikasına sahip olmayan katılımcıların direkt RT3 eğitimine girebilmeleri için RT1 ve RT2
eğitimlerini almaları, RT3 sınavının yanı sıra RT2 pratik sınavını yapmaları gerekmektedir.

Katılım ile ilgili koşullar:

Mühendis veya eşdeğer teknik eğitim almış RT2 sertifikasına sahip personel RT3 programına
katılabilir.
RT2 sertifikasına sahip olmayan katılımcıların direkt RT3 eğitimine girebilmeleri için RT1 ve RT2
eğitimlerini almaları, RT3 sınavının yanı sıra RT2 pratik sınavını yapmaları gerekmektedir.
Bu personelin seviye 3 sertifikası alabilmesi için Basic (Temel) Eğitimi alması ve Basic
(Temel)sınavında başarılı olması gerekir.

DÖKÜMANLAR

Seviye 1, Seviye 2, Seviye 3 tahribatsız muayene ve Annex C2 - SECTOR A3 Bolt-On-Exam eğitimleri için ön başvuru formlarını bu sayfadan indirebilirsiniz.

SAYFAYA GİT

EĞİTMENLERİMİZ

NON NDT Bünyesindeki eğitmenlerimizin listesini yöntem ve seviye bilgilerini bu sayfadan kontrol edebilirsiniz.

EĞİTMENLERİMİZİ TANIYIN

EĞİTİM TAKVİMİ

2023 yılı eğitim programları takvimine ve ücretlendirme bilgilerine bu sayfa üzerinden erişelebilirsiniz ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TAKVİMİ İNCELE