ET3-GİRDAP AKIMLARI MUAYENESİ SEVİYE 3 EĞİTİMİ

Amaç ve kapsam:

Seviye 3 kursunda katılımcıların standart teknikler ve üretim hattında yapılan otomatik girdap
akımları muayeneleri konusundaki bilgileri derinleştirilmekte, yeni ve özel teknikler
öğretilmektedir. Muayenelerin planlanması, ilgili ürün standartları çerçevesinde bulguların
değerlendirilmesi ve karar verilmesi konuları işlenmektedir. Muayene prosedürü hazırlanması
öğretilmektedir.

Girdap Akımları ile Muayene Seviye 3 Eğitim kapsamı

  • Girdap akımları muayenesinin temel prensipleri
  • Standart girdap akımları muayene teknikleri
  • Cihaz teknolojisi
  • Girdap akımları propları
  • Girdap akımı muayene sistemlerinin kontrolü
  • Özel uygulamalar ve teknikler
  • Boruların, çubukların ve tellerin girdap akımları ile muayenesi
  • Atom santrali komponentlerinin girdap akımları ile muayenesi
  • Temas proplarıyla girdap akımları muayenesi
  • Prosedür hazırlanması ve muayene planı

Eğitim süresi:

ET3 Eğitimi: 40 saat
ET3 Sınavı:1 gün

Katılım ile ilgili koşullar:

Mühendis veya eşdeğer teknik eğitim almış ET2 sertifikasına sahip personel ET3 programına
katılabilir.

ET2 sertifikasına sahip olmayan katılımcıların direkt ET3 eğitimine girebilmeleri için ET1 ve ET2
eğitimlerini almaları, ET3 sınavının yanı sıra ET2 pratik sınavını yapmaları gerekmektedir.
Bu personelin seviye 3 sertifikası alabilmesi için Basic (Temel) Eğitimi alması ve Basic
(Temel)sınavında başarılı olması gerekir.

DÖKÜMANLAR

Seviye 1, Seviye 2, Seviye 3 tahribatsız muayene ve Annex C2 - SECTOR A3 Bolt-On-Exam eğitimleri için ön başvuru formlarını bu sayfadan indirebilirsiniz.

SAYFAYA GİT

EĞİTMENLERİMİZ

NON NDT Bünyesindeki eğitmenlerimizin listesini yöntem ve seviye bilgilerini bu sayfadan kontrol edebilirsiniz.

EĞİTMENLERİMİZİ TANIYIN

EĞİTİM TAKVİMİ

2023 yılı eğitim programları takvimine ve ücretlendirme bilgilerine bu sayfa üzerinden erişelebilirsiniz ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TAKVİMİ İNCELE