MT3-MANYETİK PARÇACIKLA MUAYENE SEVİYE 3 EĞİTİMİ:

Amaç ve kapsam:

Bu kursta muayene metodu ve muayene teknikleriyle ilgili temel bilgiler, doğru tekniklerin seçimi
ve değerlendirme konuları derinleştirilmektedir. Standart şartlar dışındaki özel uygulamalar ve
teknikler öğretilmektedir. EN ISO standartları ve bu standartlar çerçevesindeki değerlendirme ve
karar verme yöntemleri geniş bir şekilde ele alınmaktadır.

Manyetik Parçacıkla Muayene Seviye 3 Eğitimi kapsamı:

Mıknatıslığın temel fiziksel prensipleri
Kaçak akı ve manyetik parçacık belirtileri
Mıknatıslandırma teknikleri ve mıknatıslığın giderilmesi
Manyetik parçacık muayenesi için cihaz tekniği
Manyetik parçacık belirtilerinin değerlendirilmesi
Manyetik parçacık tespit ortamlarının özellikleri ve kontrolü
Özel manyetik parçacık muayene teknikleri ve diğer manyetik muayene teknikleri
Manyetik parçacık muayenesi için EN ISO Standartları
Prosedür hazırlanması-Muayene planı

Eğitim Süresi:

MT3 Eğitimi: 32 saat
MT3 Sınavı: 1 gün

Katılım ile ilgili koşullar:

Mühendis veya eşdeğer teknik eğitim almış MT2 sertifikasına sahip personel MT3 programına
katılabilir.

MT2 sertifikasına sahip olmayan katılımcıların direkt MT3 eğitimine girebilmeleri için MT1 ve
MT2 eğitimlerini almaları, MT3 sınavının yanı sıra MT2 pratik sınavını yapmaları gerekmektedir.

Bu personelin seviye 3 sertifikası alabilmesi için Basic (Temel) Eğitimi alması ve Basic
(Temel)sınavında başarılı olması gerekir.

DÖKÜMANLAR

Seviye 1, Seviye 2, Seviye 3 tahribatsız muayene ve Annex C2 - SECTOR A3 Bolt-On-Exam eğitimleri için ön başvuru formlarını bu sayfadan indirebilirsiniz.

SAYFAYA GİT

EĞİTMENLERİMİZ

NON NDT Bünyesindeki eğitmenlerimizin listesini yöntem ve seviye bilgilerini bu sayfadan kontrol edebilirsiniz.

EĞİTMENLERİMİZİ TANIYIN

EĞİTİM TAKVİMİ

2023 yılı eğitim programları takvimine ve ücretlendirme bilgilerine bu sayfa üzerinden erişelebilirsiniz ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TAKVİMİ İNCELE