TT2-TERMOGRAFİK MUAYENE SEVİYE 2 EĞİTİMİ:

Amaç ve kapsam:

Bu eğitim seviye için temel bilgiler, Yapı ve endüstri/elektrik sektörleri için malzeme bilgisi ve modüllerden
oluşmaktadır.

Temel bilgiler eğitimi kapsamı:

Temel bilgiler kısmında termografi cihaz ve ölçüm teknikleri üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Temel bilgiler: ısı transferi, radyasyon fiziği ve sıcaklık ölçümü gibi bilgileri içermektedir. Eğitimin bu bölümü 2 gün sürmektedir.
Eğitimin diğer bölümünde sektörlerle ilgili malzeme bilgisi ve sektöre özel bilgiler verilmektedir. Bu bölüm 3 gün
sürmektedir.

Sektörler:

 • Yapı (B):
 • Elektroteknik (E):
 • Endüstri (I):

Yapı Termografisi (B) eğitimi kapsamı:

 • Yapı malzemeleri teknolojisi
 • Binalar ve konstrüksiyon
 • Diğer binalar
 • Isıtma ve Yapı tekniği hesaplamaları
 • Rutubet Termografi uygulamaları
 • Termogramların yorumlanması, yapısal düzeltici faaliyetler
 • Test raporu, ölçüm raporu, yazılım
 • Standart ve kurallar

Elektrotermografi (E) eğitimi kapsamı:

 • Enerji dağıtım sistemlerinin yapısı
 • Teorik-Elektrik kontağı ve bağlantılarının yaşlanması
 • Teorik-Elektrik akımıyla ısınma
 • Düşük gerilim tesislerinde güç kaynakları
 • Farklı tüketim tiplerinin etkisi
 • Yüksek gerilim tesislerinde güç kaynakları
 • Termografi ölçüm teknikleri
 • Güç kaynaklarının normal ve sınır sıcaklıkları
 • Standart ve kurallar
 • Güç kaynaklarındaki sıcaklıkların değerlendirilmesi
 • Termogramların değerlendirilmesi
 • Raporlama

Endüstriyel termografi (I):

 • Makine bilgisi
 • Elektrikli makineler
 • Mekanik makineler
 • Tanı ve prognoz
 • Rulmanlar
 • Sorunların çözüm yolları
 • Termik hata bölgeleri
 • İzolasyon ve refraktörlerin kontrolü
 • Seviye ölçüm ve yerelleştirme
 • Termogramların karşılaştırılması
 • Standartlar, yönetmelikler, kurallar
 • Tesis bilgisi

Katılım ile ilgili koşullar:

Ortaokul, lise ve meslek lisesi veya eşdeğer eğitim almış meslek tecrübesine sahip personel TT2 eğitimine katılabilir.
Katılımcının vasıflandırma sınavına girebilmesi için en az 3 ay mesleki tecrübeye sahib olduğunu kanıtlaması
gerekir.
Katılımcılar eğitime gelirken infared kamera ve ilgili teçhizatını beraberlerinde getireceklerdir.

DÖKÜMANLAR

Seviye 1, Seviye 2, Seviye 3 tahribatsız muayene ve Annex C2 - SECTOR A3 Bolt-On-Exam eğitimleri için ön başvuru formlarını bu sayfadan indirebilirsiniz.

SAYFAYA GİT

EĞİTMENLERİMİZ

NON NDT Bünyesindeki eğitmenlerimizin listesini yöntem ve seviye bilgilerini bu sayfadan kontrol edebilirsiniz.

EĞİTMENLERİMİZİ TANIYIN

EĞİTİM TAKVİMİ

2023 yılı eğitim programları takvimine ve ücretlendirme bilgilerine bu sayfa üzerinden erişelebilirsiniz ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TAKVİMİ İNCELE