UT3- ULTRASONİK MUAYENE SEVİYE 3 EĞİTİMİ

Amaç ve kapsam:

Seviye 3 kursunda katılımcıların standart teknikler ve üretim hattında yapılan otomatik ultrasonik
muayeneler konusundaki bilgileri derinleştirilmekte, yeni teknikler öğretilmektedir. Muayenelerin
planlanması, ilgili ürün standartları çerçevesinde bulguların değerlendirilmesi ve karar verilmesi
konuları işlenmektedir. Muayene prosedürü hazırlanması öğretilmektedir.

Ultrasonik Muayene Seviye 3 Eğitim kapsamı:

 • Ultrasonik muayenenin temel fiziksel temel prensipleri
 • Manuel ultrasonik muayene standart teknikleri
 • Yeni ultrasonik muayene teknikleri
 • Üretim hattında otomatik ultrasonik muayene
 • Ultrasonik bulguların gösterimi ve karar verilmesi
 • Ultrasonik muayene sistemlerinin özellikleri ve kontrolü
 • Özel teknikler ve uygulamaları
 • Döküm, dövme, uzun mamullerin ultrasonik muayenesi için standartlar
 • Kaynak dikişlerinin ultrasonik muayenesi için standartlar
 • Yassı mamul ve boruların ultrasonik muayenesi için standartlar
 • Muayene prosedürünün hazırlanması- ultrasonik muayene için kılavuz

Eğitim süresi

UT3 eğitimi: 40 saat
UT3 Sınavı: 1 gün

Katılım ile ilgili koşullar:

Mühendis veya eşdeğer teknik eğitim almış UT2 sertifikasına sahip personel UT3 eğitimine
katılabilir.
UT2 sertifikasına sahip olmayan katılımcıların direkt UT3 eğitimine girebilmeleri için UT1 ve UT2
eğitimlerini almaları, UT3 sınavının yanı sıra UT2 pratik sınavını yapmaları gerekmektedir.

Bu personelin seviye 3 sertifikası alabilmesi için Basic (Temel) Eğitimi alması ve Basic
(Temel)sınavında başarılı olması gerekir.

DÖKÜMANLAR

Seviye 1, Seviye 2, Seviye 3 tahribatsız muayene ve Annex C2 - SECTOR A3 Bolt-On-Exam eğitimleri için ön başvuru formlarını bu sayfadan indirebilirsiniz.

SAYFAYA GİT

EĞİTMENLERİMİZ

NON NDT Bünyesindeki eğitmenlerimizin listesini yöntem ve seviye bilgilerini bu sayfadan kontrol edebilirsiniz.

EĞİTMENLERİMİZİ TANIYIN

EĞİTİM TAKVİMİ

2023 yılı eğitim programları takvimine ve ücretlendirme bilgilerine bu sayfa üzerinden erişelebilirsiniz ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TAKVİMİ İNCELE