SEVİYE 3 İÇİN TEMEL EĞİTİM-BASIC

Amaç ve kapsam:

Bu kurs Seviye 3 için temel bilgileri içermektedir. Seviye 3 belgesi alabilmek için temel eğitim
sınavında başarılı olmak gerekmektedir. Bu kursta personel belgelendirilmesi, malzeme, üretim,
imalat, işleme teknikleri, malzeme hataları ve katılımcının seviye 3 uzmanlığı için hedeflediği
tahribatsız muayene metotları (MT, PT, UT, VT, RT) ve diğer tahribatsız muayene metotları
hakkında (girdap akımları, akustik emisyon, sızdırmazlık testi, kızılötesi termografi gibi) bilgi
verilmektedir.

Eğitim ve sınav üç ayrı bölümde yürütülmektedir:

BASIC Bölüm A Konular:

Malzeme bilgisi ve malzeme teknolojisi
İmalat-işleme teknikleri ve hata bilgisi
İşletme sırasında oluşan süreksizlikler

BASIC Bölüm B Konular:

Tahribatsız muayene personel belgelendirilmesinin tarihçesi ve gelişmeler
EN ISO 9712’ye göre personel belgelendirme
SNT-TC-1A ve CP-189’a göre personel belgelendirme
Personel belgesinin Basınçlı Ekipmanlar Direktifine göre onayı

BASIC Bölüm C Konular:

Radyografik Muayene (RT), Seviye 2 düzeyinde temel bilgiler
Manyetik parçacık ile muayene (MT), Seviye 2 düzeyinde temel bilgiler
Ultrasonik Muayene (UT), Seviye 2 düzeyinde temel bilgiler
Sıvı Penetrant Muayenesi (PT), Seviye 2 düzeyinde temel bilgiler
Görsel Muayene (VT), Seviye 2 düzeyinde temel bilgiler
Diğer tahribatsız muayene metotları hakkında bilgi (Örneğin Girdap Akımları,
Sızdırmazlık testi, Akustik Emisyon, Termografi, Nötron Radyografisi)

Eğitim süresi:

Seviye 3 Basic (Temel) eğitimi: 80 saat
Seviye 3 Basic (Temel) Sınavı:1 gün

Katılım ile ilgili koşullar:

Mühendis veya eşdeğer teknik eğitim almış veya teknik lise, meslek yüksek okulu tecrübeli
seviye 2 uzmanlar bu eğitime katılabilirler.
Katılımcının seviye 3 uzmanı olmak istediği yöntemde sertifika alabilmesi için Basic (Temel)
vasıflandırma sınavını başarması gerekir.

DÖKÜMANLAR

Seviye 1, Seviye 2, Seviye 3 tahribatsız muayene ve Annex C2 - SECTOR A3 Bolt-On-Exam eğitimleri için ön başvuru formlarını bu sayfadan indirebilirsiniz.

SAYFAYA GİT

EĞİTMENLERİMİZ

NON NDT Bünyesindeki eğitmenlerimizin listesini yöntem ve seviye bilgilerini bu sayfadan kontrol edebilirsiniz.

EĞİTMENLERİMİZİ TANIYIN

EĞİTİM TAKVİMİ

2023 yılı eğitim programları takvimine ve ücretlendirme bilgilerine bu sayfa üzerinden erişelebilirsiniz ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TAKVİMİ İNCELE