Kvkk Beyanı

NONNDT

Kişisel Verilerin Korunması Beyanı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)  2016 yılında yürürlüğe girmiştir. NONNDT olarak kişisel verilerinizin korunması önceliğimizdir. Biz, kişisel verilerinizi ilgili kanuni şartlara uygun olarak işleme alıyoruz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme amacı

Kişisel verileriniz, NONNDT olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ile düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz eğitim ve sınav süreçleri için işlenmektedir İşlenme amacına uygun bir şekilde uygun süre zarfında fiziksel ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde saklanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuku Sebebi?

Kişisel verileriniz,  eğitim ve sınav hizmetlerini verebilmemiz için tarafımıza ilettiğiniz tüm bilgi ve belgelerdir. Kişisel veriler kişiye ait tüm kimlik bilgilerini içerir (örneğin isim, yaş, medeni durum v.b.). Eğer bunlardan kişiye bağlantı oluşturulabiliyorsa kişiyle doğrudan bağlantısı bulunmayan veriler de kişisel veriler olabilir (örneğin PC kullanıcı ID).

Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK md. 4/2’de öngörülen ilkeler ışığında açık rızanız alınması suretiyle veya md. 5/2 ve md. 6/3’te öngörülen durumların varlığı halinde, açık rızanız alınmaksızın işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Çalışanların sorumluluğu

Eğitim kuruluşunun tüm firma içi ve dışı çalışanları, eğitmenler ve sınav asistanları sözleşme ile verilerin korunması şartlarına uymakla yükümlüdür.  

Kişisel veriler

Eğitim ve sınav katılımcılarının ve sözleşme taraflarının, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizin temsilcilerinin, sınav sorumlularının, servis sağlayıcıların kişisel verileri kurumsal hedefleri gerçekleştirmek amacıyla işleme alınır ve saklanır.

Eğitmen ve sınav asistanlarının yetkilendirilmesi

Eğitmen ve sınav asistanlarının yetkilendirilmesi için aşağıdaki kişisel veriler alınır ve saklanır:

  • Soyadı, Adı
  • Kimlik bilgisi için doğum tarihi ve yeri
  • Vasıflandırma belgeleri (örneğin sertifikalar)
  • Yabancı dil bilgisi
  • İlgili iş tecrübesi, ilgili işveren bilgileri dahil
  • Güncel işveren
  • Fiziki yeterlilik belgesi (örneğin  EN ISO 9712’e gore görme yeteneği belgesi)

Eğitim ve Vasıflandırma sınavları 

Eğitime veya vasıflandırma sınavına katılmak için yapılan başvuruda aşağıdaki kişisel veriler alınır, işlenir ve kayıt edilir:

Sizin tarafınızdan verilmiş kişisel bilgileriniz sadece web sitesinin teknik yönetimi, sizin isteklerinizin ve taleplerinizin gerçekleştirilmesi, örneğin genel olarak sizinle yapılan sözleşmenin tamamlanması veya sizin talebinizin cevaplanması için, kullanılır.

Web sitemizde kural olarak çerez kullanılmaz. İstisna durumlarda oturum çerezleri kullanılır, bunlar sizin tarayıcınıza oturumun yönlendirilmesi için kayıt edilir. Bu veriler kişisel değildir.

Bilgi edinme, düzeltme, bloke etme ve silme

KVKK’ya göre her zaman kayıt edilmiş kişisel bilgiler hakkında bilgi edinme, düzelteme, bloke etme ve silme haklarınız bulunmaktadır. Bilgilerinizin silinmesine sertifikalandırma programlarımızın saklama süreleri veya diğer hukuki, sözleşmeden veya ticari ve vergi kanunlarından kaynaklanan saklama süreleri engel oluşturuyorsa, silinmesi yerine verileriniz bloke edilir.

Geri çekme

Ayrıca kişisel verilerinizin işlenmesi onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz.

  • Katılımcının kimlik bilgileri olarak soyadı, adı, varsa doğum soyadı, ve doğum tarihi
  • İlgili sertifikalandırma programına uygun asgari endüstri tecrübesinin işveren tarafından onayı

-    Fiziki yeterliliğin işveren tarafından onayı (örneğin EN ISO 9712’e göre güncel görme yeteneği belgesi)

-    Gerekirse katılım şartlarının kontrolü için vasıflandırma belgeleri

Belgelendirme kuruluşunun arşivlenmek üzere ilettiği sınav dokümanları sınav sonuçları dahil sınava özel ve sınava katılabilme şartlarının dokümantasyonu eğitime özel arşivlenir.

Şikayetler 

Şikayetler, kişiye özel olarak alınabilir, örneğin, şikayet sahibinin soyadı ve adı işleme alınır ve kayıt edilir.

Tüm şikayetler kurum içerisinde değerlendirilir ve üçüncü kişilere iletilmez. Şikayet sürecinin kapanmasından sonra kayıtlar anonimleştirilir ve bir önlem numarası ile kayıt edilerek saklanır. Şikayetlerinizi info@nonndt.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

İtirazlar

İtirazlar kişiye özel olarak alınır,örneğin itiraz sahibinin soyadı,adı işleme alınır ve kayıt edilir.

İtirazların tasdik için üçüncü kişilere iletilmesinde tüm kişisel veriler anonimleştirilir. İtirazlar itiraz sürecinin kapanmasından sonra bir önlem numarası ile kayıt edilir ve saklanır. İtirazlarınızı info@nonndt.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

Saklama süreleri

Şikayetler ve itirazlar 6 yıl saklanır. Eğitim ve sınav başvuruları ve eğitime özel kayıtlar 11 yıl saklanır.

Eğitime katılım veri kayıtları ve belgelendirme kuruluşunun gönderdiği sınav sonuçları ve kayıtları müşteri yararına veri ve belge olarak 30 yıl arşivlenir.

Kişisel verilerin iletilmesi ve yayınlanması

Kişisel veriler vasıflandırma programlarının eğitim ve sınavlarının başvurusu kapsamında  sınavın gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yetkili belgelendirme kuruluşuna  iletilir.

Sertifikalandırma süreci içinde kişisel veriler belgelendirme şartlarının incelenmesi amacıyla sertifika başvurusu kapsamında yetkili belgelendirme kuruluşuna gönderilir.

Kişisel veriler ilgili kişinin izni olmadan üçüncü kişilere, kanunun farklı bir uygulaması olması durumu dışında,  iletilmez.

İnternet sayfasında kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi

Web sitemizi ziyaret etmeniz durumunda, web server standart olarak ve geçici olarak sorgulayan bilgisayarın bağlantı bilgilerini, ziyaret ettiğiniz sayfaları, ziyaretinizin tarih ve süresini, kullanılan browser ve işletme sistemi tipi ile bize ulaştığınız web sitesini kaydeder.  

 

Bunların dışındaki kişisel veriler, adınız, adresiniz, telefon numaranız veya e-mail adresiniz, sizin tarafınızdan isteyerek örneğin bir kayıt kapsamında verilmesi hariç, alınmaz.

 

 

DÖKÜMANLAR

Seviye 1, Seviye 2, Seviye 3 tahribatsız muayene ve Annex C2 - SECTOR A3 Bolt-On-Exam eğitimleri için ön başvuru formlarını bu sayfadan indirebilirsiniz.

SAYFAYA GİT

EĞİTMENLERİMİZ

NON NDT Bünyesindeki eğitmenlerimizin listesini yöntem ve seviye bilgilerini bu sayfadan kontrol edebilirsiniz.

EĞİTMENLERİMİZİ TANIYIN

EĞİTİM TAKVİMİ

2023 yılı eğitim programları takvimine ve ücretlendirme bilgilerine bu sayfa üzerinden erişelebilirsiniz ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TAKVİMİ İNCELE