SECTOR-Cert GmbH ALMANYA yetkilendirmiş olduğu Eğitim ve Sınav Merkezi

NONNDT Teknik Kontrol Eğitim Vasıflandırma Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. (www.sector-cert.de)

Ve

EPSİLON-OLYMPUS işbirliği ile OLYMPUS cihazları desteğinde EN ISO 9712’ye göre

PHASED ARRAY- Grup Yayınım Tekniği programı sektörümüzün hizmetine sunulacaktır.

SECTOR Cert, TÜRKAK’ ın da üye olduğu Avrupa Akreditasyon Organizasyonu (EA) ile çok taraflı tanınırlık anlaşması (MLA) bulunan Alman Akreditasyon Kuruluşu DAkkS tarafından tahribatsız muayene personelinin EN ISO 9712:2012’e göre sertifikalandırılması için akredite edilmiş, Alman kuruluşudur.

Vasıflandırma sınavı  SECTOR-Cert sınav sorumluları tarafından NONNDT Teknik Kontrol Eğitim Vasıflandırma Danışmanlık Tic. Ltd. Sti. nin Tuzla-Istanbul’daki tesislerinde gerçekleştirilecektir. Sertifikalandırma SECTOR-Cert GmbH tarafından yapılacaktır. Katılımcılara verilecek ders notları ve yardımcı dokümanlar ve sınav dili Türkçe’ dir.

PHASED ARRAY Eğitim programı ile ilgili detay bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

 

Hedef:              Bu eğitim, PHASED ARRAY tekniğini kullanması gereken Seviye 2 personel

için özel olarak düzenlenmektedir. Bu yeni teknolojinin güvenilir şekilde

kullanımı çin uzmanlık bilgisi gereklidir. Bu muayene tekniği ile muayene

parçalarının yüksek muayene hızı ve güvenilirlik ile tamamen incelenmesi

mümkündür.

 

Genel Kapsam:      • Temel ULTRASONİK muayene bilgileri

       • PHASED ARRAY teknolojisinin prensib

       • Prob tipleri ve ses alanları

       • PHASED ARRAY ekipmanlarının teknolojisi

       • Mekanik muayenenin temelleri

       • Muayene parçalarının taranması ve sonuçların görüntülenmesi teknikleri

       • PHASED ARRAY teknolojisinin uygulama alanları

       • Pratik uygulamalar

 

Katılma koşulları:     Bu program, tecrübesi ve EN 9712'ye göre geçerli (AKREDİTE kuruluştan)

                                         ULTRASONİK muayene seviye 2 sertifikasına sahip personel katılabilir.

 

ÖNEMLİ: Başvuru sırasında “OLYMPUS cihazla birlikte” katılım belirtilmelidir.

 

 

NONNDT Technical Control Training Qualification Consulting Trade Ltd. authorized Training and Examination Center by SECTOR-Cert Gmbh / GERMANY(www.sector-cert.de)

 

will offer

 

in cooperation with EPSILON-OLYMPUS  and with  OLYMPUS PA Flaw Detectors  a PHASED ARRAY program in accordance with EN ISO 9712:2012 to our sector.

SECTOR Cert is a German company accredited for the certification of non-destructive testing personnel according to EN ISO 9712: 2012 by DAkkS (the German Accreditation Organization) which has multilateral recognition agreement (MLA) with the European Accreditation Organization (EA), where TURKAK is a member.

 

Qualification examination will be performed by SECTOR-Cert GmbH examiners in NONNDT Technical Control Training Qualification Consulting Ltd facility in Tuzla-ISTANBUL. Certification will be organized by SECTOR-Cert GmbH. Course notes and auxiliary documents to be handed over to the participants and the examination will be in Turkish language.

 

Detailed information about the PHASED ARRAY Training program is provided below:


Aim:                               This training is specially arranged for UT Level 2 staff that has to use the
                                         PHASED ARRAY technique. For the use of this new technology reliably
                                         expertise knowledge is required. With this examination technique it is
                                         possible to perform complete inspection of parts with high inspection
                                         speed and reliability

General scope:              • Basic ULTRASONIC inspection information

• Principle of PHASED ARRAY technology

• Probe types and sound fields

• PHASED ARRAY equipment technology

• Fundamentals of automated examination

• Inspection of examination pieces and visualization techniques of results

• Application areas of PHASED ARRAY technology

• Practical applications

Requirements:          Experienced personnel with valid (from accredited body) ULTRASONİC level 2 certificate acc. EN ISO 9712 can participate on this program.

IMPORTANT:           During application participation ‘’ with Olympus equipment’’ must be mentioned.

 

DÖKÜMANLAR

Seviye 1, Seviye 2, Seviye 3 tahribatsız muayene ve Annex C2 - SECTOR A3 Bolt-On-Exam eğitimleri için ön başvuru formlarını bu sayfadan indirebilirsiniz.

SAYFAYA GİT

EĞİTMENLERİMİZ

NON NDT Bünyesindeki eğitmenlerimizin listesini yöntem ve seviye bilgilerini bu sayfadan kontrol edebilirsiniz.

EĞİTMENLERİMİZİ TANIYIN

EĞİTİM TAKVİMİ

2023 yılı eğitim programları takvimine ve ücretlendirme bilgilerine bu sayfa üzerinden erişelebilirsiniz ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TAKVİMİ İNCELE