RT2-RADYOGRAFİK MUAYENE SEVİYE 2 EĞİTİMİ

Amaç ve kapsam:

Bu programda katılımcının radyografik muayene bilgileri derinleştirilmektedir. Pratik çalışmalarla
ilgili olarak yapısal faktörler, görüntü kalitesi ve muayene duyarlılığı, muayene planı, film
değerlendirme, muayene talimatı hazırlanması, muayene sonuçlarının kontrolü öğretilmektedir.
Ürünlerle, endüstri sektörü ile ilgili kural ve standartlar incelenmektedir.

Radyografik Muayene Seviye 2 Eğitimi kapsamı:

 • Malzeme- ve ışınım kontrastı
 • Film sistemleri ve film kontrastı
 • Detayın tanınması ve görüntü kalitesinin belirlenmesi
 • Değerlendirilebilir bölge, çarpılma ve malzeme kalınlık aralığı
 • Özel ışınım kaynakları, özel çekim teknikleri
 • Filmlerin değerlendirilmesi
 • Döküm ve döküm hataları
 • Döküm filmlerinin değerlendirilmesi
 • Kaynak dikişi ve kaynak dikişi hataları
 • Kaynak dikişi filmlerinin değerlendirilmesi
 • Dijital radyografi

Eğitim süresi

RT2 eğitimi: 80 saat
RT2 Sınavı:1 gün

Katılım ile ilgili koşullar:

En az ortaokul, lise ve meslek lisesi veya eşdeğer eğitim almış operatör personel RT2 eğitimine
katılabilirler.
En az 19 iş günü mesleki (RT) tecrübeye sahip personel RT2 sınavına katılabilir.
RT1 eğitimi almış ancak RT1 vasıflandırma sınavına girmeden RT2 eğitimine katılan personel
için toplam 26 iş günü meslek tecrübesi aranmaktadır.

RT1 ve RT2 pratik uygulamaları TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu)
Yönetmelik ve Tüzüklerine göre lisans ve kullanım iznine sahip radyasyon
güvenliği sorumlusu gözetiminde taşeronlarımızla işbirliği içersinde ve/veya
programın tamamı aynı şartlara sahip firma tesislerinde SECTOR Cert kuralları
çerçevesinde yürütülmektedir.

DÖKÜMANLAR

Seviye 1, Seviye 2, Seviye 3 tahribatsız muayene ve Annex C2 - SECTOR A3 Bolt-On-Exam eğitimleri için ön başvuru formlarını bu sayfadan indirebilirsiniz.

SAYFAYA GİT

EĞİTMENLERİMİZ

NON NDT Bünyesindeki eğitmenlerimizin listesini yöntem ve seviye bilgilerini bu sayfadan kontrol edebilirsiniz.

EĞİTMENLERİMİZİ TANIYIN

EĞİTİM TAKVİMİ

2023 yılı eğitim programları takvimine ve ücretlendirme bilgilerine bu sayfa üzerinden erişelebilirsiniz ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TAKVİMİ İNCELE