PT3-SIVI PENETRANTLA MUAYENE SEVİYE 3 EĞİTİMİ

Amaç ve kapsam:

Bu kursta muayene metodu ve muayene teknikleriyle ilgili temel bilgiler, doğru tekniklerin seçimi
ve değerlendirme konuları derinleştirilmektedir. Standart şartlar dışındaki özel uygulamalar ve
teknikler öğretilmektedir. EN ISO standartları ve bu standartlar çerçevesindeki değerlendirme ve
karar verme yöntemleri geniş bir şekilde ele alınmaktadır.

Sıvı Penetrantla Muayene Seviye 3 Eğitimi kapsamı:

  • Sıvı penetrantla muayene fiziksel temel bilgileri
  • Standart sıvı penetrant muayene prensipleri
  • Muayene tekniklerinin seçimi, muayene tesisleri, penetrant muayenesi için gerekli
  • teçhizat
  • Penetrant ürünlerin kimyasal bileşimi, özellikleri, kontrolü
  • Penetrant belirtilerinin değerlendirilmesi
  • Belirtilerin tespit edilebilirliği, kontrol blokları, kullanıcı kontrolleri
  • Özel teknikler ve metal dışı ürünlerin kontrolü
  • Penetrant muayenesi için EN ISO standartları
  • Muayene prosedürünün hazırlanması ve muayene planı

Eğitim Süresi:

PT3 Eğitimi: 24 saat
PT3 Sınavı: 1 gün

Katılım ile ilgili koşullar:

Mühendis veya eşdeğer teknik eğitim almış PT2 sertifikasına sahip personel PT3 programına
katılabilir.

PT2 sertifikasına sahip olmayan katılımcıların direkt PT3 eğitimine girebilmeleri için PT1 ve PT2
eğitimlerini almaları, PT3 sınavının yanı sıra PT2 pratik sınavını yapmaları gerekmektedir.
Bu personelin seviye 3 sertifikası alabilmesi için Basic (Temel) Eğitimi alması ve Basic
(Temel)sınavında başarılı olması gerekir.

DÖKÜMANLAR

Seviye 1, Seviye 2, Seviye 3 tahribatsız muayene ve Annex C2 - SECTOR A3 Bolt-On-Exam eğitimleri için ön başvuru formlarını bu sayfadan indirebilirsiniz.

SAYFAYA GİT

EĞİTMENLERİMİZ

NON NDT Bünyesindeki eğitmenlerimizin listesini yöntem ve seviye bilgilerini bu sayfadan kontrol edebilirsiniz.

EĞİTMENLERİMİZİ TANIYIN

EĞİTİM TAKVİMİ

2023 yılı eğitim programları takvimine ve ücretlendirme bilgilerine bu sayfa üzerinden erişelebilirsiniz ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TAKVİMİ İNCELE