Seviye 3 İçin Temel Eğitim

Kapsam ve amaç:

Bu kurs Seviye 3 eğitiminin temelini teşkil etmektedir ve Seviye 3 belgesi alabilmek için bu sınavı başarıyla geçmek şarttır. Bu kursta personel belgelendirme hakkında temel bilgiler verilmekte, malzeme, üretim, imalat, işleme teknikleri ve malzeme hataları işlenmektedir. Katılımcının seviye 3 uzmanlığı için hedeflediği tahribatsız muayene metotları (MT, PT, UT, VT, RT) ve diğer tahribatsız muayene metotları hakkında (girdap akımları, akustik emisyon, sızdırmazlık testi, kızılötesi termografi gibi) bilgi verilmektedir.

BASIC  Bölüm A+B Konular:

 • Tahribatsız muayene personel belgeşendirmenin tarihçesi ve gelişmeler
 • EN ISO 9712’ye göre belgelendirme
 • SNT-TC-1A ve CP-189’a göre personel belgelendirme
 • Malzeme bilgisi ve malzeme teknolojisi
 • İmalat-işleme teknikleri ve hata bilgisi
 • İşletme sırasında oluşan süreksizlikler

BASIC  Bölüm C Konular:

 • Radyografik Muayene (RT), Seviye 2 düzeyinde temel bilgiler
 • Manyetik parçacık ile muayene (MT), Seviye 2 düzeyinde temel bilgiler
 • Ultrasonik Muayene (UT), Seviye 2 düzeyinde temel bilgiler
 • Sıvı Penetrant Muayenesi (PT), Seviye 2 düzeyinde temel bilgiler
 • Görsel Muayene (VT), Seviye 2 düzeyinde temel bilgiler
 • Diğer tahribatsız muayene metotları hakkında bilgi (Örneğin Girdap Akımları, Sızdırmazlık testi, Akustik Emisyon, Termografi, Nötron Radyografisi)

Eğitim süresi:

Basic (Temel) eğitim süresi 80 saattir.

Katılım ile ilgili koşullar:

Mühendis veya eşdeğer teknik eğitim almış veya tecrübeli Seviye 2 uzmanlar bu eğitime katılabilirler. Seviye 2 belgesine sahip olmayanlar hedefledikleri tahribatsız muayene metodunda Seviye 3 uzmanlığı için seviye 2 pratik sınavı yapmak zorundadır.

DÖKÜMANLAR

Seviye 1, Seviye 2, Seviye 3 tahribatsız muayene ve Annex C2 - SECTOR A3 Bolt-On-Exam eğitimleri için ön başvuru formlarını bu sayfadan indirebilirsiniz.

SAYFAYA GİT

EĞİTMENLERİMİZ

NON NDT Bünyesindeki eğitmenlerimizin listesini yöntem ve seviye bilgilerini bu sayfadan kontrol edebilirsiniz.

EĞİTMENLERİMİZİ TANIYIN

EĞİTİM TAKVİMİ

2023 yılı eğitim programları takvimine ve ücretlendirme bilgilerine bu sayfa üzerinden erişelebilirsiniz ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

TAKVİMİ İNCELE