Sertifikalandırma


TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİNİN SECTOR Cert TARAFINDAN EN 473’GÖRE VASIFLANDIRILMASI VE SERTİFİKALANDIRILMASI

 

 

TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİNİN 97/23/EC-BASINÇLI EKİPMANLAR DİREKTİFİ EK.1 MADDE 3.1.3’E GÖRE SECTOR Cert TARAFINDAN ONAYI VE SERTİFİKA DÜZENLENMESİ

SECTOR Cert-TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİ VASIFLANDIRMA VE SERTİFİKALANDIRMA SİSTEMİ (EN 473-2008)

SECTOR Cert-VASIFLANDIRMA METOT VE SEKTÖRLERİ

SECTOR Cert VASIFLANDIRMA SINAVLARI

SECTOR Cert TARAFINDAN SERTİFİKALANDIRILMA, SERTİFİKA BAŞVURUSU

SECTOR Cert TARAFINDAN SERTİFİKA DÜZENLENMESİ

YENİDEN SERTİFİKALANDIRMA

 

 

 

TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİNİN 97/23/EC-BASINÇLI EKİPMANLAR DİREKTİFİ EK.1 MADDE 3.1.3’E GÖRE SECTOR Cert TARAFINDAN ONAYI VE SERTİFİKA DÜZENLENMESİ:

 

 

Tahribatsız muayene uygulamalarının temel nedeni “güvenilirliğin” sağlanmasıdır. Tahribatsız muayenelerle tesis, ekipman, yapı elemanları ve binalardaki olası hatalar doğru zamanda tespit edilebilir, hasar oluşmadan önlem alınabilir. Tahribatsız muayene alanında çalışanlar yaptıkları çalışmalarla her gün,  kazalarla insanın zarar görmesini, maliyet getiren hasar oluşmasını, çevre felaketlerini önleme gibi büyük bir sorumluluğu taşımaktadırlar.

 

Bu nedenle, bu sorumluluk yüklü görevler vasıflandırma koşullarının çok iyi tanımlanmasını ve personelin doğru tahribatsız muayene metot ve tekniklerini seçtiğini ve güvenilir uygulayabildiğini kanıtlanmasını gerektirir.

Prensip: Tahribatsız muayene alanında çalışan tüm personel vasfını kanıtlamalı ve bilgilerini daima güncel tutmalıdır.

 

 

 

 

SECTOR Cert-TAHRİBATSIZ MUAYENE PERSONELİ VASIFLANDIRMA VE SERTİFİKALANDIRMA SİSTEMİ (EN 473-2008):

 

 

EN 473’e göre tahribatsız muayene personeli üç ayrı seviyede vasıflandırılmakta ve sertifikalandırılmaktadır.

Bu vasıflandırma seviyeleri farklı yetki ve sorumlulukları belirtmektedir.

 • Seviye 1 Personel (EN 473, Paragraf. 5.3.1):
 • Seviye 2 veya Seviye 3 personel gözetiminde ve yazılı muayene talimatı çerçevesinde muayeneyi yapan personeldir.

 • Seviye 2 Personel (EN 473, Paragraf. 5.3.2):
 • Seviye 1 personeli yöneten-rehberlik yapan, muayene talimatlarını hazırlayan ve muayene sonuçlarını değerlendiren personeldir.  Seviye 2 personel muayene tekniğini seçer.

 • Seviye 3 Personel (EN 473, Paragraf. 5.3.3):
 • Seviye 3 personel, tahribatsız muayene organizasyonunun, kuruluşunun ve personelinin sorumluluğunu taşır. Muayene prosedürlerini ve talimatlarını hazırlar, muayene sonuçlarını değerlendirir, muayene metodunu seçer.

   

   

SECTOR Cert-VASIFLANDIRMA METOT VE SEKTÖRLERİ:

 

SECTOR Cert ulusal ve uluslar arası aşağıdaki metot ve tekniklerde vasıflandırma ve sertifikalandırma yapmaktadır:

 

 • Radyografik muayene  (RT) + Film değerlendirme (FAW/FAC) + Dijital radyografi (DR)
 • Ultrasonik muayene(UT) + Ultrasonik et kalınlığı ölçümü (UTW1 + UTW2) + Phased Array (UT2-E)
 • Manyetik parçacıkla muayene (MT)
 • Sıvı penetrantla muayene (PT)
 • Girdap akımlarıyla muayene (ET)
 • Sızdırmazlık testi (LT)
 • Görsel muayene (VT) + Kaynak dikişlerinin direkt görsel muayenesi (VT1+2-WS)
 • Termografi  (IT) + Binalarda fark basınç muayenesi (BD)

 

 

 

SECTOR Cert vasıflandırma ve sertifikalandırma sektörleri

 

MM

Metal üretim ve metal işleme endüstrisi

PV

Tesis, ekipman teknolojisi ve tesis imalatı

MS

Ekipman, tesisler ve yapılarda hizmet

 

Nr:6
MM= 1+2+4+5

 

Nr:7
PV= 3+4+5

 

Nr:9
MS=1+2+3+4+5

 

Çelik dövme
Makine imalatı
Otomotiv endüstrisi

 

Kimya endüstrisi, enerji santralleri ve boru hatlarının yeni imalatı ve bakımı

 

Ekipman, tesis ve yapıların yeni imalatında ve bakımında hizmet

Ürün sektörleri

MMC (c)

Dökümler

Nr:1

 

MMF (f)

Dövmeler

Nr:2

 

WS (w)

Kaynak dikişleri

Nr:3

 

MMP (t)

Borular

Nr:4

 

MMW (wp)

Hadde ve şekillendirilen ürünler
Nr:5

DİKKAT: 97/23/EC-BASINÇLI EKİPMANLAR DİREKTİFİNE GÖRE AYRICA SERTİFİKALANDIRILMAK (APPROVAL) İÇİN SEKTÖR VE METOT SEÇİMİNDE SINIRLAMA MEVCUTTUR. BASINÇLI EKİPMANLAR DİREKTİFİ İÇİN SERTİFİKA TÜM SEVİYELER İÇİN VT/MT/PT/RT/UT METOTLARINDA VE (MS), (PV) VE (WS) SEKTÖRLERİ İÇİN YAPILMAKTADIR.

 

 

EĞİTİMLER:

 

Seviye 1 ve 2 Eğitimleri SECTOR Cert tarafından yetkilendirilmiş eğitim merkezlerinde teorik ve pratik çalışmalarla gerçekleştirilmektedir. (NONNDT, SECTOR Cert’in yetkilendirilmiş eğitim ve sınav merkezidir.)

Günlük dersler eğitim konularını, bilgi testlerini ve seviye 1 ve 2 için uygulamaları içermektedir. Eğitimler çoklu sektör (MS) esas alınarak yapılmaktadır, bu şekilde katılımcılar için diğer sektörleri de tanıma olanağı sağlanmaktadır.

 

Firma Tesislerinde yapılan eğitimler:

 

Talep sahibi firma personelinin aynı metot ve seviyede toplu halde kendi tesisinde eğitimini talep ettiğinde, bu talep aşağıdaki koşullarda yerine getirilmektedir,

 

 • En az 5 personel için başvurulmalıdır
 • Talep edilen metot için teknik alt yapı mevcut olmalıdır

 

Eğitim Süreleri:

 

Eğitim sürelerinde EN 473-2008 Tablo 2 esas alınmaktadır.

 

Metot

Seviye 1

Seviye 2

Seviye 1 + 2

Seviye 3*

Basic (Temel)

 

 

 

80 saat

Ultrasonik muayene (UT)

64 saat

80 saat

-

40 saat

Radyografik muayene (RT)

72 saat

80 saat

-

40 saat

Sızdırmazlık testi (LT)

40 saat

64 saat

-

40 saat

Girdap akımları (ET)

40 saat

40 saat

-

40 saat

Termografi (IT) DIN 54162

40 saat

40 saat

-

32 saat

Sıvı penetrantla muayene (PT)

16 saat

24 saat

40 saat

24 saat

Manyetik parçacıkla muayene (MT)

16 saat

24 saat

40 saat

32 saat

Görsel muayene (VT)

16 saat

24 saat

40 saat

32 saat

*Bu süreler seviye 2 sertifikasına sahip personel için geçerlidir.

 

 

SECTOR Cert VASIFLANDIRMA SINAVLARI:

 

Vasıflandırma sınavları SECTOR Cert sınav sorumluları tarafından yürütülmektedir. Sınavlar genel-spesifik ve pratik bölümlerde yapılmaktadır. Vasıflandırma sınavında başarılı olan personel teknik bilgisinin vasıflandırma için yeterli olduğunu kanıtlamaktadır.

 

 

SEVİYE 1 VE SEVİYE 2 VASIFLANDIRMA SINAVLARI

Sınav

 

Metot/Sektör

 

Seviye 1

 

Seviye 2

 

 

 

 

Genel kısım

PT,MT,VT,LT

30 soru

30 soru

 

RT,UT,ET,IT

40 soru

40 soru

 

 

 

 

Spesifik kısım

1,2,3,4,5 (IT: sadece 1 sektör)

20 soru

20 soru

 

6,7,9 (IT: 2 veya daha fazla sektör)

30 soru

30 soru

 

 

 

 

Pratik kısım

1,2,3,4,5

2 parça

2 veya 3 parça ve muayene talimatı

 

6,7,9

2 veya 3 parça

2 veya 3 parça ve muayene talimatı

 

SEVİYE 3 VASIFLANDIRMA SINAVLARI

Basic (Temel) sınavı

Bölüm

Konu

Soru sayısı

A

Malzeme bilgisi, işleme teknikleri ve bakım teknolojisi

En az 25 (30)

B

Sertifikalandırma merkezinin vasıflandırma ve sertifikalandırma sistemi

En az 10 (20)

C

En az bir hacimsel metot (UT veya RT) içeren ve aday tarafından EN 473 de belirtilen metotlar arasından seçilen ve en az dört metot konusunda Seviye 2 için gereken genel bilgi

Her metot için 15 soru olmak üzere 60 soru

Metot sınavı

D

Metotla ilgili seviye 3 temel bilgileri

30

E

İlgili sektörde tahribatsız muayene metodunun uygulanabilir kod, standard ve şartnamelere göre uygulanması. Bu bölümde kod, standard
ve kurallar yardımcı dokümandır

20

F

İlgili sektörde muayene prosedürünün hazırlanması

-

(  ) = Uygulanan soru sayısı

 

 

SECTOR Cert TARAFINDAN SERTİFİKALANDIRILMA, SERTİFİKA BAŞVURUSU:

 

Bundan sonraki aşama SECTOR Cert tarafından sertifikalandırılmak üzere yazılı başvuruda bulunulmasıdır.  Başvurular NONNDT tarafından SECTOR Cert’e iletilmektedir.

 

SERTİFİKALANDIRMA İÇİN KOŞULLAR:

 

 • EN 473 de (Tablo 2) talep edilen sürelerdeki eğitimin tamamlanmış olması
 • Vasıflandırma sınavında başarılı olunması (sınavın her bir bölümünden 100 üzerinden en az 70 puan alınmış olması)
 • EN 473 (Tablo 3) de belirtilen tecrübe süresine sahip olunması
 • EN 473 (Paragraf 6.4 ) de belirtilen görme şartlarının (göz ile ilgili) sağlanması

 

Tecrübe süresi:

 

Metot

Seviye 1

Seviye 2*

Seviye 3

Ultrasonik Muayene(UT)

3 Ay

9 Ay

18 Ay

Radyografik Muayene (RT)

3 Ay

9 Ay

18 Ay

Girdap akımları (ET)

3 Ay

9 Ay

18 Ay

Sızdırmazlık testi (LT)

3 Ay

9 Ay

18 Ay

Sıvı penetrantla muayene (PT)

1 Ay

3 Ay

12 Ay

Manyetik parçacıkla muayene (MT)

1 Ay

3 Ay

12 Ay

Görsel muayene (VT)

1 Ay

3 Ay

12 Ay

Termografi (IT)

3 Ay

9 Ay

18 Ay

* Direkt seviye 2 için, seviye 1 ve 2 için gerekli toplam tecrübe süresine sahip olunmalıdır. Vasıflandırma sınavına girerken belirtilen tecrübe sürelerinin en az %10 u sağlanmalıdır.

 

 • 97/23/EC- BASINÇLI EKİPMANLAR DİREKTİFİNE GÖRE AYRICA SERTİFİKA TALEP EDİLİRSE BASINÇLI EKİPMANLARLA İLGİLİ SON 5 YILDAKİ TECRÜBENİN KANITLANMASI VE İŞVEREN TARAFINDAN ONAYI GEREKİR.

 

Görme şartları:

 

Aday, aşağıda belirtildiği şekilde, bir göz doktoru veya bu konuda yetkili biri tarafından belirlenmiş yeterli derecede görme şartlarına sahip olduğunu gösteren dokümante edilmiş kanıtları sunmalıdır:

 

 • Yakın görüş:  gözlükle veya gözlüksüz olarak, en az bir gözle, 30 cm veya daha yakında olmamak üzere en az Jaeger No. 1’lik veya Times Roman N.4.5 veya eşdeğeri harfleri (1,6 mm yüksekliğe sahip) okuyabilmeli,
 • Renk görüşü: aday, işveren tarafından belirtilen ilgili tahribatsız muayene metodunda kullanılan renkler veya gri tonlar arasındaki kontrastı ayırt edebilir ve fark edebilir yeterlilikte olmalıdır.
 • dokümante edilmiş görme yeterliliği kontrolu en az yılda bir kez yapılmalıdır. (Bakınız: Formlar)

 

 

SECTOR Cert TARAFINDAN SERTİFİKA DÜZENLENMESİ:

 

Sertifika başvurusu alınan adayın bütün koşulları sağlaması durumunda SECTOR Cert tarafından sertifika düzenlenmektedir.

 

Bunlar:

 

 • İlgili metot ve seviyede EN 473’e göre sertifika
 • 97/23/EC-Basınçlı Ekipmanlar Direktifine göre onay sertifikası
 • Yaka kartı

 

 

 

EN 473'e göre SertifikaEN 473 Sertifika

 

SectorCertPressureCert97/23/EC Sertifika

 

Örnek KartÖrnek Yaka Kartı

 

 

 

 

 

 

 

 

 • SERTİFİKALAR ALMANCA VE İNGİLİZCE OLARAK HAZIRLANMAKTADIR. SERTİFİKALARIN GEÇERLİ OLMASI İÇİN SERTİFİKA SAHİBİ TARAFINDAN İMZALANMASI GEREKİR.

 

 

SERTİFİKALARIN DOĞRULANMASI

 

Sertifikalarda sahtekârlık yapılmasını önlemek veya sertifikaların geçerliliğin kontrol edilmesini sağlamak üzere SECTOR Cert tarafından veri bankası oluşturulmuştur. Bu veri bankası sürekli güncelleştirilmektedir. Veri bankasında ismini bulamayanlar direkt olarak NONNDT’ye yazabilirler.

 

 

SERTİFİKALARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ:

 

Sertifikanın ilk geçerlilik süresi başarılı olunan vasıflandırma sınavından itibaren 5 yıldır.

 

 

SERTİFİKANIN YENİLENMESİ:

 

5 yıllık sürenin tamamlanmasından sonra, personelin sertifikası SECTOR Cert tarafından eğitim ve sınav yapılmadan ikinci 5 yıl için yenilenir. Bunun için sertifikanın ilk geçerlilik süresi bitmeden yazılı olarak başvuruda bulunulması ve aşağıdaki şartların sağlanmış olması gerekir:

 

 • Önceki 12 ay içerisinde alınan yeterli görme muayenesinin doğrulanabilir şekilde dokümante edilmiş olması ve kanıtlanması
 • Yenilenmesi istenen sertifikanın kapsadığı metot veya sektörde önemli ara vermeler (EN 473 Paragraf 3.27’ye bakınız) olmaksızın yeterli şekilde iş faaliyetini sürekli sürdürdüğünün doğrulanabilir şekilde dokümante edilmesi ve kanıtlanması.

 

 

YENİDEN SERTİFİKALANDIRMA:

 

Sınav tarihinden itibaren 10. Yılda sertifikaların SECTOR Cert tarafından yenilenmesi gerekir. Aksi takdirde sertifika geçerliliğini kaybeder.

 

Seviye 1 ve 2 sertifikaları:

 

SECTOR Cert tarafından sertifikaların yenilenmesi standart ve basitleştirilmiş bir prosedür çerçevesinde yürütülen bir pratik sınavın başarılması ile gerçekleştirilir.

Seviye 2 için sertifika sahibinin ayrıca bir muayene talimatı hazırlaması gerekmektedir.

Pratik sınavın işveren tesislerinde yapılması ancak SECTOR Cert denetiminde mümkündür (EN 473-Paragraf 10).

 

Seviye 3 sertifikaları

 

SECTOR Cert tarafından yeniden sertifikalandırma, kredi sisteminin uygulanması ile veya girilen sınavda başarılı olunması ile mümkün olur (EN 473-Paragraf 10).

 

 

SERTİFİKA YENİLEME VEYA YENİDEN SERTİFİKALANDIRMA İÇİN BAŞVURU:

 

DİKKAT:  Sertifikasyonu yenileme veya yeniden sertifikalandırma için sertifikanın geçerlilik süresinin bitiminden 6 ay önce NONNDT üzerinden SECTOR Cert’e başvurulmalıdır.

 

 

ETİK KURALLAR:

 

Genel:

 

Sertifika sahibi işini yaparken insan-çevre ve maddi ziyana sebep olmayacak vicdana sahip olmalıdır.

Mesleki bilgilerini güncel tutmalı ve herkese karşı (işverene-sözleşme taraflarına ve kamuya) sadık, dürüst ve tarafsız olmalıdır.

 

İşverenle ilişkiler:

 

İşverenle sözleşmesi mesleki etik kuralları içerecek şekilde olmalıdır. Bu sözleşmede tahribatsız muayene personelinin fonksiyonu, görev ve sorumlulukları açık olarak tanımlanmalıdır.

 

İnsanlara karşı sorumluluklar

 

Sertifika sahibi işini yaparken kamuyu ve kamuya ait malları gözetmek ve korumak zorundadır. Vasıflı olmadığı metot ve seviyelerdeki görevleri yapmayacağını ve sorumlu olmayacağını ilgili kişi ve yerlere söylemek zorundadır. Yayımları objektif ve mesleki olarak yeterli olmalıdır. İçeriğini incelemediği ve uygun bulmadığı dokümanları onaylamamalıdır.

 

 

ÇIKAR ÇATIŞMASI:

 

Çıkar çatışmalarından kaçınılmalıdır. Bu durum kaçınılmaz ise sertifika sahibi taraflara açıkça çatışma nedeni hakkında bilgi vermelidir. Tüm faaliyetlerini, değerlendirme ve kararlarını herhangi bir kişisel çıkar ve kazanç gözetmeden yerine getirmelidir.

 

İHLALLER:

 

Etik kuralların ihlal edildiği kanıtlanırsa SECTOR Cert sertifikası geçelilğini kaybeder ve sertifika SECTOR Cert tarafından geri alınır.

 

 

 

Başlığa dön